Za keltskou kulturou se můžete vydat do archeologického muzea v přírodě Havránok. Archeologická lokalita se nachází na vršku Úložiště nad vodní nádrží Lipovská Mara. Právě zde se našlo sídliště keltské osady Kotínov s druidskou svatyní z 1. století př. n. l., čemuž odpovídají nálezy obětin a sedmi lidských koster, nejspíše milosrdných obětí rituálu. Stavby obydlí, obětiště, pec, nástroje a předměty tvoří po zrekonstruování archeologické muzeum v přírodě. Nachází se zde také rekonstrukce keltských staveb, rekonstruovaná laténské hradba a brána, středověká obranná příkop, most, dlážděné nádvoří a suterén, rekonstruuje se středověký kostel. Od roku 1967 je Havránok prohlášen za národní kulturní památku.